Auteursarchief: Ton Hendriks

Mededelingen donderdag 11mei


We beginnen met een triest bericht dat een van onze oudste koorleden, Wilma Strikkers, op 9 mei j.l. is overleden. Dit kwam als een schok voor vele koorleden. Wilma toonde de laatste weken zoveel vreugde in te zingen. Het kostte haar wel veel moeite, maar dat zingen maakte veel goed. We verliezen in haar een niet op de voorgrond tredend koorlid, die genoot van het zingen tijdens de repetities. Geheel op haar verzoek zal de uitvaart in besloten kring zijn (zie in de bijlage de rouwkaart). Peter Feldkamp (die haar uitvaart regelt) heeft een condoleanceregister meegenomen, waarin diverse koorleden hun medeleven tonen aan de familie van Wilma.

https://www.wkvmusica.nl/ledenmenu/members/wil-portengen/ub&
Verder kregen we te horen dat Wil Portengen (sopraan) ongelukkig ten val is gekomen en haar bekken op 2 plaatsen heeft gebroken. Dus als jullie haar een kaartje willen sturen, is haar adres Prins der Nederlandenstraat 57, 3151 SC Hoek van Holland.

Paul vd Broek kwam ook ten val tijdens het afgelopen weekend in Luxemburg en heeft zijn pols gebroken.

Update Ton Hendriks: Momenteel doen de donorcellen hun werk. Hiervan kreeg Ton een allergische reactie van huid, mond en ogen, wat met medicatie zo goed als mogelijk wordt bestreden. Dit is een positief teken, want deze “chronische afstoting” is een bewijs dat de kans op een terugkeer van de acute leukemie kleiner is. Ton’s conditie gaat ook weer vooruit, al blijft hij wel voorzichtig. Deze week zijn Ton en Marijke lekker op vakantie.

De kaarten voor het zomerconcert zijn klaar en kosten 15 euro. Verder is het van belang dat de koorleden de kaarten tijdens de repetitie kopen/bestellen en niet via de website. Dus als je kaarten wil kopen geeft dit door aan Els (of Yvonne tijdens de vakantie van Els). Er zijn ook flyers beschikbaar.

Ria Hogervorst (kledingcommissie) heeft de nieuwe blauwe corsages uitgedeeld aan de dames. Ria zal de niet opgehaalde corsages bewaren.

Er was nog een vraag betreffende de witte blouse. Graag een nette blouse, het liefst met lange mouwen met of zonder kraag, waarop de nieuwe blauwe corsage goed tot zijn recht komt.

Tijdens de pauze werden Dea en Els nog een keer in het zonnetje gezet door de koorleden, als nieuwe leden in de Orde van Oranje Nassau. Door de evenementencommissie werd oranjebitter geschonken en zoals het hoort bij een lintjesregen kregen Dea en Els een oranje slinger omgehangen.

Zie foto’s van Hans Mauritz via de website of via deze link https://photos.app.goo.gl/Ze152p7UoxjHxsr28

We kunnen jullie alvast mededelen dat de laatste repetitie gepland staat op 6 juli 2023. Na de zomervakantie beginnen we weer op 24 augustus 2023.

Mededelingen donderdag 23 februari

Hier zijn weer de mededelingen van afgelopen donderdag en de keuze voor een nieuwe dirigent van de commissie Nieuwe Dirigent.

Voor de 6e proefrepetitie verwelkomen wij Harmen Cnossen, die wij nog kennen als dirigent van de Marinierskapel waarbij wij als koor in 2011 mochten optreden.

– We zingen Emmelijn en Ada vd Oever toe, die jarig zijn.
– Ria Beukers laat ons weten dat het goed met haar gaat en dat ze zich verwend voelt door alle kaartjes die zij mocht ontvangen en zij bedankt de koorleden hiervoor.
– Anny Hartog is inmiddels geopereerd, volgende week gaan de hechtingen eruit en begint de revalidatie. Wie haar een goed herstel wil wensen kan een kaartje naar haar huisadres sturen, Reiger 14, 2693 AN ‘s Gravenzande.

Afgelopen vrijdag heeft de commissie Nieuwe Dirigent besloten 4 kandidaten te kiezen uit de 6 dirigenten, die een proefrepetitie hebben gegeven. Dit zijn Steven van Wieren, Aldert Fuldner, Matthijs Breukhoven en Harmen Cnossen.
A.s. donderdagavond zal Ger van Dongen als commissielid toelichten hoe de commissie tot deze keuze is gekomen. Daarna kunnen de koorleden d.m.v. een uitgedeeld stembriefje hun favoriet kenbaar maken. Deze stembriefjes worden dan verzameld en in de pauze geteld. Na de pauze zal de commissie dan laten weten wie de meeste stemmen heeft gekregen.
In de tijd die nog overblijft zullen we zeker nog enkele liederen zingen onder begeleiding van Aarnoud.

In het geval van afwezigheid a.s. donderdagavond 2 maart en je wilt toch stemmen, dan kan je je keuze kenbaar maken d.m.v. een mailtje naar westlandsekoorverenigingmusica@gmail.com.

Tot donderdag, wanneer we kiezen voor een nieuwe dirigent.

Kaartverkoop Kerstconcert Poeldijk van start

Op zaterdag 14 december a.s. geeft de Westlandse Koorvereniging Musica haar jaarlijks Kerstconcert in de H. Bartholomeus Kerk in Poeldijk.

WKV Musica is onlosmakelijk verbonden met Tom Parker en dus mogen liederen uit “The Young Messiah” en “The Commandments” niet ontbreken. Maar daarnaast komen heel wat Internationale Kerstliederen langs. Het wordt een “MUSICA(LE)” WERELDREIS!

Aan dit concert werken mee Anitra Jellema (Sopraan) en Remko Harms (Tenor). We verheugen ons weer op de komst van The Dutch pipes and drums, die samen met het koor wederom voor een apotheose zullen zorgen. Verder werken mee Arthur Postma (vleugel), Christan Grotenbreg (synthesizer/saxofoon), Aarnoud de Groen (orgel) Reinilde Buys (harp) en het jubilerende Blaaskwintet Hi-Five.

Met dit concert stelt dirigent Gerard Brëas zijn koor WKV Musica weer voor een nieuwe uitdaging.

Het concert begint om 20:00 uur en de kerk gaat om 19:15 uur open.

De kaarten kosten € 23,00 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor, of via de website www.wkvmusica.nl, of telefonisch WKV Musica 06 45459023

In Poeldijk zijn ook op zaterdagavond parkeerzones van kracht. U kunt uw auto parkeren op het ABC-Westland – ingang Nieuweweg, Poeldijk!!
Er is een gratis pendeldienst naar H. Bartholomeus Kerk en deze brengt u na afloop van het concert weer terug.

WKV Musica verzorgt samen met Marco Bakker Jubileumconcert in Sint Pancras.
Zaterdag 28 september 2019

In 1989 is speciaal voor diegenen, die door overlijden van hun partner alleen achterbleven en het als een gemis ervoeren, dat er voor hen geen passende activiteiten werden georganiseerd, de “Alleengaandenkring” opgericht. In eerste instantie was deze kring voor de Protestantse Gemeenschap van Sint Pancras. Na de sluiting van de dependance van de katholieke parochie “De Ark” zijn vanaf 2005 ook de alleengaanden van die parochie bij de kring aangesloten.
Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van deze “Alleengaanden-/ Ontmoetingskring” verzorgt op zaterdag 28 september a.s. de Westlandse Koorvereniging Musica samen met Marco Bakker het Jubileumconcert.
Het concert vindt plaats in het Kerkelijk Centrum “De Regenboog” in Sint Pancras en begint om 14:30 uur. De zaal is open vanaf 14:00 uur.

Tijdens het Jubileumconcert wordt het koor begeleid door haar vaste dirigent Gerard Brëas, Aarnoud de Groen, orgel en Peter Bontje, vleugel. Marco Bakker, Bariton, is bereid gevonden om als solist zijn medewerking aan dit concert te geven. Het programma bestaat o.a. uit populair klassieke muziek en werken uit Verdi’s opera’s Nabucco, La Forza del Destino en de musical Joseph.

WKV Musica, opgericht op 4 april 1991, is het grootste gemengd koor uit de regio Haaglanden en bestaat uit 160 leden. In de eerste jaren van haar bestaan was het koor het vaste begeleidingskoor van The New London Chorale van Tom Parker. Een groot aantal Nederlandse artiesten hebben de afgelopen 28 jaar hun medewerking verleend aan de concerten van WKV Musica.
Kaarten kosten € 15,00 pp en zijn verkrijgbaar bij leden van het koor.