Vriend van Musica

Bezoekt u regelmatig onze concerten en volgt u onze overige activiteiten met belangstelling?

Of bent u op een andere manier betrokken bij ons koor? Draagt u Musica een warm hart toe, maar bent u zelf niet in de gelegenheid om lid te worden? Dan kunt u ons toch steunen!

Het organiseren van allerlei activiteiten kost veel geld. Neem bijvoorbeeld het jaarlijks gratis kerstconcert wat wij geven in de Machutuskerk in Monster. Dit alles doen we niet alleen voor onszelf maar ook voor u als muziekliefhebber of belangstellende. U kunt daarom een deel van de financiële lasten met ons meedragen.

Door een zelfgekozen bedrag (minimaal € 25,00) te doneren, wordt u een ‘Vriend van Musica’. Met uw bijdrage steunt u ons koor, maar u krijgt ook onze koorkrant de Musica Media toegestuurd, waarmee u op de hoogte wordt gehouden van het reilen en zeilen van Musica.

  Bedrag (verplicht)

  Frequentie (verplicht)

  JaarlijksHalfjaarlijksEenmalig

  Uw naam (verplicht)

  Straatnaam (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw email (verplicht)