Mededelingen 14 juni 2018

Jeanette Groenewegen en Ria Hogervorst zijn jarig geweest , zij trakteren in de pauze.
Volgende week donderdag na de pauze is de ALV , gaarne hiervoor apart tekenen op de presentielijst, afmelden voor de ALV bij John Prins jengwprinot@kpnmail.nl

Bijgevoegd bij de mail zijn aangepaste jaaroverzichten van 2016 en 2017, de jaar overzichten die met de stukken zijn mee gestuurd j.l. woensdag gaarne vernietigen.
Enkele belangrijke dingen waren er niet in vermeld, mijn fout, excuses daarvoor.

Indien er iemand is die nog iets mist in de overzichten gaarne reactie.

Tevens is bijgevoegd de privacyverklaring welke door het bestuur is opgesteld. Deze is op de website te vinden onder de downloads.