Mededelingen donderdag 11mei


We beginnen met een triest bericht dat een van onze oudste koorleden, Wilma Strikkers, op 9 mei j.l. is overleden. Dit kwam als een schok voor vele koorleden. Wilma toonde de laatste weken zoveel vreugde in te zingen. Het kostte haar wel veel moeite, maar dat zingen maakte veel goed. We verliezen in haar een niet op de voorgrond tredend koorlid, die genoot van het zingen tijdens de repetities. Geheel op haar verzoek zal de uitvaart in besloten kring zijn (zie in de bijlage de rouwkaart). Peter Feldkamp (die haar uitvaart regelt) heeft een condoleanceregister meegenomen, waarin diverse koorleden hun medeleven tonen aan de familie van Wilma.

https://www.wkvmusica.nl/ledenmenu/members/wil-portengen/ub&
Verder kregen we te horen dat Wil Portengen (sopraan) ongelukkig ten val is gekomen en haar bekken op 2 plaatsen heeft gebroken. Dus als jullie haar een kaartje willen sturen, is haar adres Prins der Nederlandenstraat 57, 3151 SC Hoek van Holland.

Paul vd Broek kwam ook ten val tijdens het afgelopen weekend in Luxemburg en heeft zijn pols gebroken.

Update Ton Hendriks: Momenteel doen de donorcellen hun werk. Hiervan kreeg Ton een allergische reactie van huid, mond en ogen, wat met medicatie zo goed als mogelijk wordt bestreden. Dit is een positief teken, want deze “chronische afstoting” is een bewijs dat de kans op een terugkeer van de acute leukemie kleiner is. Ton’s conditie gaat ook weer vooruit, al blijft hij wel voorzichtig. Deze week zijn Ton en Marijke lekker op vakantie.

De kaarten voor het zomerconcert zijn klaar en kosten 15 euro. Verder is het van belang dat de koorleden de kaarten tijdens de repetitie kopen/bestellen en niet via de website. Dus als je kaarten wil kopen geeft dit door aan Els (of Yvonne tijdens de vakantie van Els). Er zijn ook flyers beschikbaar.

Ria Hogervorst (kledingcommissie) heeft de nieuwe blauwe corsages uitgedeeld aan de dames. Ria zal de niet opgehaalde corsages bewaren.

Er was nog een vraag betreffende de witte blouse. Graag een nette blouse, het liefst met lange mouwen met of zonder kraag, waarop de nieuwe blauwe corsage goed tot zijn recht komt.

Tijdens de pauze werden Dea en Els nog een keer in het zonnetje gezet door de koorleden, als nieuwe leden in de Orde van Oranje Nassau. Door de evenementencommissie werd oranjebitter geschonken en zoals het hoort bij een lintjesregen kregen Dea en Els een oranje slinger omgehangen.

Zie foto’s van Hans Mauritz via de website of via deze link https://photos.app.goo.gl/Ze152p7UoxjHxsr28

We kunnen jullie alvast mededelen dat de laatste repetitie gepland staat op 6 juli 2023. Na de zomervakantie beginnen we weer op 24 augustus 2023.