Mededelingen 22 augustus 2019

Een hartelijk welkom aan een aantal koorleden die door ziekte langere tijd afwezig waren en die ook nog willen bedanken voor de aandacht.
Dit zijn Gonny van Heusden, Wilma Strikkers en Marja Rijks ( alle 3 sopranen ).

In de gang liggen de intekenlijsten voor St.Pancras en de studiedag op 12 oktober, gaarne z.sp.m. invullen.

Woensdag heeft het bestuur met de commissies en Gerard een hele goede vergadering gehad , zaterdag 24-8 gaan we als dank voor al hun werk een rondje varen door het Westland .

Hartelijk welkom aan Piet en Tiny Rustenburg uit St. Pancras, zij zijn de mensen die het mogelijk maken dat wij als koor 28 september daar gaan zingen. Zij willen heel graag meezingen en komen daarom een aantal keren mee repeteren .

De traktatie in de pauze is van Frank Scheele, Paul v.d.Broek en mijzelf i.v.m. onze verjaardagen.

Bijgevoegd zijn de nieuwe indexen + een plattegrond met de locatie voor parkeren en vertrek van de bussen naar St.Pancras op zaterdag 28 september, met dank aan Marja van der Hout die van haar werk deze plattegrond aan mij gaf.

Peter Horvath ( bas ) en Elsa Poley ( alt ) hebben hun lidmaatschap opgezegd .
Peter zoekt een koor wat beter bij hem zal passen en Elsa heeft lang gewijfeld omdat zij al zolang lid is maar andere verplichtingen en haar minder goede gezondheid hebben haar toch doen besluiten afcheid van ons te nemen, zij zal zeker onze concerten nog komen bezoeken.

Index op nummer 19-08-2019

Index op alfabet 19-08-2019